Beköszöntő

a Környezetkultúra rovathoz

Gaul Emil ny. egyetemi tanár

Újra van a módszertani folyóirata a vizuális nevelés művelőinek, a Vizuális Kultúra! Nagyszerű elődök nyomában járunk: a Rajztanítás, Művészeti nevelés, Művészeti-vizuális nevelés, Rajzlap, és legutóbb irány.hu címmel jelent meg Pázmány Ágnes, Kele Szabó Ágnes, és Bodóczky István szerkesztésében. Ezúttal az AMASS („Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródottakért”) című pályázat révén biztosított Európai Uniós támogatás eredményeként éledt újra a lap, Kárpáti Andrea és munkatársai szerkesztésében. 

A folyóirat rovatai között szerepel a Környezetkultúra (rovatvezetők: Mészáros Zsuzska és Gaul Emil), ami nem a környezetvédelmet jelenti, hanem az anyagi kultúrát, tehát a tárgyakat, az épületeket, gépeket, berendezéseket és ezekhez kapcsolódó ismereteket takarja. Nem elsősorban a műszaki tartalmakon van a hangsúly, hanem a tárgy formai megjelenésén. Bár a Nemzeti Alaptanterv első, 1995-ös változatában már megjelent a környezetkultúra, mint a vizuális nevelés egyik ága, témája, az elmúlt huszonöt évben mégsem
terjedt el olyan mértékben, mint az várható lett volna. Ennek talán az a magyarázata, hogy a rajztanárok hagyományosan a tanárképző főiskolák rajz tanszékein végeztek, ahol a hangadók kiváló képzőművész tanárok, akik érthető módon a vizualitást a képzőművészeti alkotáson keresztül közelítik meg. Így aztán a tanítványokban is a képzőművészi, zömmel festői identitás erősödött meg. És amikor az innen kikerülő tanárok az iskolájukban kezdtek munkához, ők is tudásuk legjavát, a festői alkotást tolmácsolták a legautentikusabban. 

A teljes beköszönő levél ide kattintva olvasható

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

KIEMELT CIKKEK

Az OPNI egykori múzeuma és galériája

A pszichotikusok árnyaltabb diagnózisát segítő képi világ kutatása nyomán Európa szerte már a 19. század közepétől kórházakhoz kötődő gyűjtemények alakultak. Ezek sorába tartozott az...

A művészet, mint eszköz

Köszöntöm a kedves olvasókat, Kiss Virág vagyok, rajztanár, művészetterapeuta, egyetemi oktató. Ennek a lapszámnak a fókuszában a művészetterápia és mellette a művészettel nevelés áll. Sokat...

InSEA Hírmondó, 2021 január-február

A távoktatás a művészetpedagógusokat is jelentős kihívások elé állította. A digitális oktatás, a digitális művészetpedagógia ugyanakkor lehetőségeket is teremtett gyakorlataink újragondolására, megújítására. Az InSEA...

Balogh Jenő élete és munkássága, 2. rész.

Az 1965. után következő tíz év Balogh Jenő életének talán legmozgalmasabb időszaka volt. Széleskörű szakmai és közéleti tevékenységének területei hol egymással párhuzamosan, hol egymással...