2021/3. lapszám

Ez a lapszám az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport, “Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása”, 2016-2020, projekt néhány eredményét jeleníti meg. A lapszám elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatta.
A program honlapja a http://vizualiskultura.elte.hu/ címan érhető el

A sztori, ami rólunk szól

Országos online komplex művészeti verseny általános- és középiskolás, alapfokú- vagy középfokú művészetoktatásban részt vevő fiatalok számára.A NTP-TMV-20-0069 pályázat keretében. A járványhelyzetre való tekintettel a beadás...

AKTUÁLIS LAPSZÁM

2021/3 lapszám ide kattintva elérhető

MŰVÉSZET ÉS ÉLET

Kortárs művészettel nevelés

Kortárs művészet modul a gyakorlatban Pók Tímea, Kőbányai Szent László Gimnázium A középiskolásoknak szóló kortárs képzőművészet modul tanítási-tanulási programja fejleszti a fiatalok vizuális kommunikációs képességét, melyet...

Jelen lenni a jelenben

Játék és alkotás 45 percben Farkas Adrienn, PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Deák Ferenc Gimnáziuma Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs A vizualitás fontos...

Kortárs művek az órán

Részlet az 5-8. évfolyamok számára írt „kortárs vizuális művészet tanítása” modul programjából és megvalósításának tapasztalataiból Geisbühl Tünde, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Budapest Absztrakt Ki ne szeretné megőrizni...

Művészettel neveléssel a felemelkedésért. Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról

2000 óta dolgozunk a művészetoktatásban, megfelelve az intézménytípus céljainak, mégis sajátos fókuszú pedagógiai programot alakítottunk ki. Ezt pedig az a helyzet hozza, hogy egy...

Egy szekrény „margójára”. Alkotó, produktív tevékenységek és hatásuk a közösségépítésre

A cikk a józsefvárosi Lakatos Menyhért Általános Iskolában és Gimnáziumban lezajlott vizuális nevelési projekteket mutatja be. Az iskola Gyermek Alkotókörében valósul meg a szerző...

Védett Gyermekkor Projekt – Világ Gyermekei Találkozó

A Védett Gyermekkor Projekt a tinédzserek fókuszába helyezi a ma kisiskolásait. Tizenhat éves diákok irányítják a figyelmüket nyolc éves kisgyerekek felé, azzal a céllal,...

DESIGNKULTÚRA ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA

Designkultúrára fel!

Bevezetés a designkultúra területére Póczos Valéria, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, vizuális kultúra vezetőtanár; Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Művészettudomány PhD, Designkultúra-tudományi tagozat, doktoranda...

Tárgy-, és környezetkultúra tanítás 5 – 11. évfolyamon

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban kipróbált és bemért tanulási-tanítási programok bemutatása Póczos Valéria, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,...

Designpedagógia

Térszemlélet fejlesztő és konstruáló feladatok a designped.com -ról Mészáros Zsuzska, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Absztrakt A kutatásban két tanéven keresztül vettem részt, heti...

Inspiratív hétköznapok/ Mindennapi inspirációk

Tárgy- és környezetkultúra tanítása rajzórákon az általános iskolák felső tagozatán Szász Regina, Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola, Budapest Milyen lehetőségeink vannak az igencsak szűkre szabott időkeretben...

VIZUÁLIS KOMPETENCIAKUTATÁS

Maradhatok a szünetben is?

Reflexiók a Vizuális kommunikáció modul 5-8. osztályos kísérleti programjának megvalósításáról Kovács Hajnalka, grafikusművész, művésztanár az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja Absztrakt 2016 és 2020 között zajlott az...

Vizuális kommunikáció a 6. osztályban

Kísérleti tanítási-tanulási program Biró Ildikó, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Művészeti Intézet A képi kommunikáció az emotikonoktól az online játékokon és az infografikán át a...

Művészetterápia, művészettel nevelés, művészetalapú módszerek I-II.

Írásomban a művészetterápia fogalmát járom körül, ami rokon a művészetpedagógiával, mégis egy önálló szakterület. Bemutatom, milyen jelentéstartalommal szokták a fogalmat használni, mi jellemzi a...

Szimbiotikus állapotok I. rész. A korai érzelmi elhanyagolás miatt keletkezett, érzelmi labilitás bemutatása egy rajzi sorozaton a gyógyulás stációin keresztül

Kétrészes tanulmányom első felében bemutatom művészetterápiás módszeremet. Olyan művészetpedagógiai és rajzterápiás módszert alkalmazunk a gyermekvédelemben tevékenykedő Csontváry Képzőművészeti Stúdióban, amely képes a gyermekekre jellemző...

VIZUÁLIS MÉDIA

Vizuális kultúra tanítása digitális környezetben

Innovatív módszerek a nyíregyházi Eötvös Gyakorlóiskolában Nagy Angelika Ágnes, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium A digitális kompetencia fejlesztésére és a médiatudatos fogyasztói...

A vizuális média kommunikáció modul kipróbálása és gyakorlati tapasztalatai a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban, Tanórai javaslatok 5-8. osztályig

Kugler Erika Havasi Tamás, Orosz Csaba, Tóth Tibor: Pedagógiai Programja, mely a 2. média kommunikáció modul koncepciója, és a pedagógiai kísérletet vállaló iskolák rajztanárai (Gál...

STEAMpunk

Vizuális média – gyakorlati megoldások Gál András, Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda - Edelény Absztrakt A nevelő-oktató munka intézményesült színtereiben, 45 percenként frontot nyitunk valami ellen...

VIZUÁLIS VERSENYEK

A sztori, ami rólunk szól

Országos online komplex művészeti verseny általános- és középiskolás, alapfokú- vagy középfokú művészetoktatásban részt vevő fiatalok számára.A NTP-TMV-20-0069 pályázat keretében. A járványhelyzetre való tekintettel a beadás...

„Albrecht Dürer 550 éves” évforduló

A MI Dürerünk projekt A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete (MROE) nevében üdvözlöm és keresem meg Önöket, hogy csatlakozásukat kérjem az „Albrecht Dürer 550 éves” évforduló...

Micsoda cirkusz!

A 2020-as Vizuális Kultúra OKTV

Gyengénlátók

a Fővárosi Komplex Rajzversenyen

JÓ HAGYOMÁNYAINK

Balogh Jenő élete és munkássága, 2. rész.

Az 1965. után következő tíz év Balogh Jenő életének talán legmozgalmasabb időszaka volt. Széleskörű szakmai és közéleti tevékenységének területei hol egymással párhuzamosan, hol egymással...

Alkotással a tanulásért – Sándor Éva életműve

Írásunk tisztelgés Sándor Éva előtt, aki a gyógypedagógia nagyhatású egyénisége. Gyógypedagógus, rajztanár, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nyugalmazott docense. Munkássága lényege (a tőle...

A hintától a tehetséggondozásig. Interjú Sándor Évával

Sándor Évát, a gyógypedagógiai művészeti terápia megalkotóját kérdeztem életútjáról, szakmai gondolatairól. Megismerhetjük fő szakmai állomásait, azt, hogy a pályaválasztás dilemmáin túljutva hogyan vált gyógypedagógussá,...

PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA

Mentorálás, avagy a tanárrá formálás lehetőségei

A MOME tanár szakos hallgatóinak mentorálása a Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium festő szakán – Bodóczky István emlékére

MÚZEUMI TANULÁS

Az OPNI egykori múzeuma és galériája

A pszichotikusok árnyaltabb diagnózisát segítő képi világ kutatása nyomán Európa szerte már a 19. század közepétől kórházakhoz kötődő gyűjtemények alakultak. Ezek sorába tartozott az...

Ciprusok és portrék

Az esszében Van Gogh életművének befogadástörténetét követjük nyomon. Az „őrült művész” festészetének megítélése művészettörténészi körökben évtizedeken át vita tárgya volt. Ugyanakkor írók, rendezők és...

A Parafitt SE a Műcsarnokban. Beszámoló egy sikeres együttműködésről

Szerencsés vagyok, hogy lehetőségem van a Parafitt Se fiataljait és az IKSZ ( Iskolai Közösségi Szolgálat) önkénteseit közös művészetpedagógiai foglakozásokon fogadnom a Műcsarnok kiállítótereiben....

Tér-Mozgás-Csönd

Két Tamás együttműködéséről